-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هیئت رایة الرضا علیه السلام | روضه هفتگی
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
به نفس :
حاج کاظم غفارنژاد | و دیگر ذاکرین آل ا...
زمان و مکان:
میدان محمدیه، خیام شمالی ، امامزاده سید ناصر الدین | هر یکشنبه از ساعت ۲۱:۳۰
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پخش زنده

شنبه, ۲ مرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۲۰ ب.ظ     خادمین رایه الرضا علیه السلام