-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هیئت رایة الرضا علیه السلام | ...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
سخنران :
...
به نفس :
حاج کاظم غفارنژاد | و دیگر ذاکرین آل ا...
زمان و مکان:
... | ...
مشاهده از صفحه ( instagram.com/rayatolreza )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شب سوم محرم ۹۳

پنجشنبه, ۸ آبان ۱۳۹۳، ۰۳:۱۰ ب.ظ ۲۴۰۰ بازید

شب دوم محرم ۹۳

دوشنبه, ۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۲۴ ق.ظ ۲۱۱۰ بازید