-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هیئت رایة الرضا علیه السلام | ...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
سخنران :
...
به نفس :
حاج کاظم غفارنژاد | و دیگر ذاکرین آل ا...
زمان و مکان:
... | ...
مشاهده از صفحه ( instagram.com/rayatolreza )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شب پنجم فاطمیه دوم 93/1/14

شنبه, ۱۶ فروردين ۱۳۹۳، ۰۱:۴۷ ق.ظ ۲۸۹۵ بازید

عزاداری در بازار تهران-فاطمیه دوم-روز شهادت93/1/14

پنجشنبه, ۱۴ فروردين ۱۳۹۳، ۰۹:۳۳ ب.ظ ۱۹۱۱ بازید

شب چهارم فاطمیه دوم 93/1/13

پنجشنبه, ۱۴ فروردين ۱۳۹۳، ۱۲:۱۵ ب.ظ ۲۷۵۷ بازید

شب دوم فاطمیه دوم 93/1/11

سه شنبه, ۱۲ فروردين ۱۳۹۳، ۰۳:۴۷ ق.ظ ۳۶۶۵ بازید

شب اول فاطمیه دوم 93/1/10

دوشنبه, ۱۱ فروردين ۱۳۹۳، ۰۷:۳۰ ب.ظ ۳۲۰۹ بازید

فاطمیه اول-شب پنجم92/12/24

دوشنبه, ۴ فروردين ۱۳۹۳، ۰۹:۵۴ ق.ظ ۱۸۰۵ بازید

فاطمیه اول-شب چهارم92/12/23

دوشنبه, ۴ فروردين ۱۳۹۳، ۰۴:۰۲ ق.ظ ۱۷۴۴ بازید

فاطمیه اول-شب سوم92/12/22

دوشنبه, ۴ فروردين ۱۳۹۳، ۰۳:۳۱ ق.ظ ۱۷۵۳ بازید

فاطمیه اول-شب دوم92/12/21

دوشنبه, ۴ فروردين ۱۳۹۳، ۰۲:۲۶ ق.ظ ۱۷۰۹ بازید